L'àrea fiscal de LEXEL ESTUDI LEGAL, S.L. està integrada per un equip d’economistes, fiscalistes i professionals de les àrees tributària, comptable, econòmica i financera, especialitzats en l’assessorament a empreses i a particulars, assumint l’externalitat de la gestió fiscal davant l’administració Tributària, tant a nivell estatal com autonòmic.
· Comptabilitat pressupostària
· Llibres oficials i comptes anuals
· Fiscalitat en operacions societàries
· Fiscalitat successions i donacions
· Tributació grups fiscals
· Assessorament, planificació i declaracions
..fiscals en impostos estatals, autonòmics
..i municipals
· Assistència i assessorament en inspeccions
..tributàries
· Fiscalitat internacional
· Gestió de comptabilitats
· Comptabilitat analítica


 

Rbla. Catalunya, 38, 6º I Tel. 93 215 01 05 I Fax 93 215 91 44 I 08007 Barcelona I info@lexel.es I © 2010. Politica de privacitat