L’àrea laboral de LEXEL ESTUDI LEGAL està formada per un equip especialitzat en el Dret del Treball i de la Seguretat Social, assessorant a les empreses en l’àmbit de les relacions laborals i assumint l’externalitat dels seus processos d’administració.

· Dret laboral i de la Seguretat social
· Negociacions i conflictes col·lectius
· Recursos humans
· Prevenció de riscos laborals
· Gestió de nòmines i administració de personal

 

· Inspeccions laborals
· Jurisdicció laboral
· Contractació
· Auditories laborals
· Selecció de personal 

Rbla. Catalunya, 38, 6º I Tel. 93 215 01 05 I Fax 93 215 91 44 I 08007 Barcelona I info@lexel.es I © 2010. Politica de privacitat